Aanvraag inzage bestuursdocumenten

Scroll naar

Elke overheid in Vlaanderen, dus ook een gemeentebestuur, is verplicht om haar burgers zelf zo goed mogelijk te informeren. Dit heet actieve openbaarheid. Anderzijds heeft elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. Ook wel passieve openbaarheid genoemd. Alle informatie over het decreet openbaarheid van bestuur vind je op www.vlaanderen.be/openbaarheid

Je kan er ook online jouw vraag stellen.

Je stelt jouw vraag uiteraard het best aan de juiste overheid.  Weet je niet bij welke overheid je moet zijn, bel dan gratis de Vlaamse Infolijn – 0800 302 01.

 

Passieve openbaarheid:

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar.  Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen en er een kopie van krijgen.  Maar er zijn uitzonderingen:

  • Registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en strafregister.
  • Dossiers over personen en personeel.
  • Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je pas inkijken nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf in een openbaar onderzoek voorziet.
  • De inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden (bijvoorbeeld de vraag om inzage is onredelijk, d.i. te veel opzoekingwerk, de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen).
  • Inzagerecht betekent ook dat je tegen betaling een kopie kan vragen.

Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar mag gemaakt worden.  Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig is, dan kan jouw aanvraag ook afgewezen worden. De overheid moet dan afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan omdat nog niet alle informatie opgenomen is in het document.  Wel moet de overheid in detail motiveren waarom zij jouw aanvraag afwijst.