Sportverzekering Sport Vlaanderen

Organiseer je als socio-culturele vereniging of jeugdvereniging een sportactiviteit, dan kan je een gratis sportverzekering aanvragen bij Sport Vlaanderen.

Sportclubs komen hiervoor niet in aanmerking tenzij je een nieuwe sportclub bent en je tijdens de opstartfase (eerste drie maanden) zit, dan kom je wel in aanmerking.

Deze polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en de lichamelijke ongevallen. De polis bevat algemene voorwaarden en een bijvoegsel met speciale voorwaarden.

Procedure

Je moet de sportverzekering minimaal drie weken voor aanvang van de activiteit aanvragen bij de gemeentelijke sportdienst via [email protected]. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

De gemeentelijke sportdienst stuurt het daarna door naar de Sport Vlaanderen-promotiedienst die de aanvraag behandelt.

Is de aanvraag goedgekeurd dan moet je dat vermelden in de communicatie rond het initiatief en op de gebruikte promotiematerialen. Het logo hiervoor kan je downloaden via de site van Sport Vlaanderen.

Onmiddellijk na afloop van het initiatief moet de organisator het juiste aantal deelnemers invullen op het formulier en doormailen naar Sport-Vlaanderen promotiedienst.

Sport Vlaanderen heeft het recht om bepaalde initiatieven al dan niet te aanvaarden. Het advies van Sport Vlaanderen is bindend.

Voorwaarden

Wie komt in aannmerking?
 • Socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen
 • Nieuwe sportclubs tijdens de opstartfase (de eerste drie maanden)
Wie komt niet in aanmerking?
 • Sportclubs
 • Initiatieven genomen door gemeentelijke sportdiensten, adviesraden of in samenwerking hiermee komen ook niet in aanmerking voor een sportverzekering

De goedkeuring van de aanvragen voor een sportverzekering wordt verleend door de promotiedienst van Sport Vlaanderen van de provincie waar de vereniging haar zetel heeft.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Initiatieven van socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen komen in aanmerking als:

 • genoemde verenigingen feitelijke verenigingen of vzw’s zijn
 • ze éénmalig zijn
 • het deelnamegeld democratisch is
 • er geen geldprijzen worden uitgereikt
 • er naast het deelnamegeld geen aparte bijdrage voor de verzekering wordt gevraagd.
 • De sportdienst behandelt enkel de sportactiviteiten die in Zonnebeke doorgaan.
 • Voor sportactiviteiten die doorgaan buiten het grondgebied Zonnebeke moet er contact opgenomen worden met de gemeente waar de sportactiviteit doorgaat.

Kosten

Gratis

Meer info?

Sportdienst, 051 68 03 80, [email protected], sport.vlaanderen