Premie onthaalouder

Elke onthaalouder binnen gezins- en groepsopvang kan een toelage van 250 euro krijgen. Je kan deze jaarlijks aanvragen bij de coördinatrice van de buitenschoolse kinderopvang vóór 1 december.

Vermeld of je gezins- of groepsopvang aanbiedt, samen met je aantal gewerkte maanden. Na goedkeuring, krijg je de toelage in december.

Reglement van de gemeenteraad van 19 september 2022 (publicatiedatum: 19 oktober 2022).