Riolering

Onze gemeente doet voor haar rioolbeheer een beroep op de expertise van Riopact, een samenwerking tussen drinkwaterbedrijf De Watergroep en waterzuiveringsbedrijf Aquafin.

Als rioolbeheerder zorgt Riopact voor het onderhoud en de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel. Dit houdt onder meer volgende taken in:

 • realiseren van rioolaansluitingen
 • reinigen rioleringen
 • reinigen straatkolken
 • oplossen verzakkingen en verstoppingen door problemen met het rioleringsstelsel
 • aanleg en onderhoud pompstations
 • aanleg en onderhoud individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's)
 • aanleg nieuwe rioleringen en vervangen verouderde rioleringen
 • opmaken hemelwaterplannen
 • opmaken en bijwerken riooldatabank
Waarvoor kan je terecht bij Riopact?
 • Een rioolaansluiting: deze vraag je best 8 weken voor de start van de (ver)bouwwerken aan.
  • Het aanvraagformulier kan je hier vinden.
  • Het retributiereglement voor een huisaansluiting kan je hier vinden (GR 10 januari 2022; publicatiedatum: 12 januari 2022).
 • Een verstopping van de riolering op het openbaar domein. Lees hier wat je moet doen wanneer je een verstopping vaststelt of bekijk het filmpje.
 • Niet-dringende problemen kan je melden via het contactformulier of verstuur dit aanvraagformulier naar [email protected].
 • Voor dringende problemen kan je bellen naar 02 238 96 99.
 • RiopactAllerhande andere vragen met betrekking tot het rioleringsstelsel: neem een kijkje bij de veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zocht? Neem contact met Riopact op.
Enkele cijfers:
 • Lengte gemeentelijke rioolleidingen: 151 kilometer
 • Aantal gemeentelijke inspectieputten: 2.490
 • Huidige rioleringsgraad (% aangesloten op riolering in januari 2022): 59,54%
 • Toekomstige rioleringsgraad (uiteindelijk te bereiken doel, resterend percentage zal via IBA’s gezuiverd worden): 86,89%
 • Huidige zuiveringsgraad (% aangesloten op rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in januari 2022): 57,67%
 • Toekomstige zuiveringsgraad: 85,96%

Meer info? riopact.be

Samenwerking tussen Riopact en de gemeente